הגדרות כלליות כניסה למערכת

בית הספר הוקם בשנת 1983 וממוקם בדרום מזרח העיר. הוא שם לעצמו יעדים ברורים בתחומים השונים: טיפוח ההישגיות, אינטגרציה, טיפוח הפרט, טיפוח המתקשה, חינוך לאסתטיקה ולציונות ומעורבות בקהילה ובחברה הישראלית.
לאור כל אלה נבחר הספורט כאחת הדרכים המתאימות להשגת יעדים אלה.

תהליך הקליטה כולל:

  • קבלת תלמידים מומלצים מהמורים לחנ"ג בבתי הספר היסודיים.
  • מבחני יכולת באצטדיון שיכון המזרח ע"י רכז כיתות ספורט וצוות המורים לחנ"ג בחטיבה.
  • מיון התלמידים המיועדים לכיתה ע"י וועדה בית ספרית.
  • זימון לאסיפת הורים לפני תחילת הלימודים.
  • בדיקה רפואית.
  • תוכנית הלימודים בכיתת הספורט כוללת תכנים ייחודים בחינוך הגופני

 שאר המקצועות ילמדו עפ' תוכנית הלימודים הרגילה של משרד החינוך.

 מסלול המשך במתחם עם אפשרות לסיים קורס עוזרי מאמנים מטעם ביה"ס למאמנים במכון "וינגייט" ומגמה של 5 יחידות בבחינות הבגרות.

 

 

 

אנו הספורטאים תלמידי חטה"ב "טביב" מבטיחים

להתחרות בידידות ובהגינות ברוח המשחקים

האולימפית, לשמור על החוקים, הסדר והמשמעת.

 

להאדרת האחווה, החינוך הגופני והספורט במדינת ישראל