הגדרות כלליות כניסה למערכת

החזרת ספרים

פרויקט השאלת ספרים – החזרת הספרים שהושאלו
הורים יקרים, שלום רב,
1. בביה"ס מתקיים פרויקט השאלת ספרים בהצלחה רבה שנים רבות.
כתנאי מוקדם להשתתפות בפרויקט, הנכם מתבקשים להשאיר בבית הספר את ספרי הלימוד
בהם השתמשו ילדיכם בשנת הלימודים הנוכחית.
2. ילדים אשר השתתפו בפרויקט השנה, מחויבים להחזיר לבית הספר את הספרים שקיבלו

(הרשימה מעודכנת באתר ביה"ס).

3. יש להחזיר את הספרים במצב תקין: הכריכה תקינה, הספר / החוברת נקיים מכיתוב ואין
דפים קרועים. במידה והספר פגום עליכם להחליפו בספר חדש או משומש במצב טוב.
ספרים וחוברות מלאים (שכתוב בהם) לא יתקבלו.
יש למסור את הספרים בספריית ביה"ס על פי התאריכים הבאים:
שכבה ז' – יום רביעי, 08/06/2022
שכבה ח' – יום שישי, 10/06/2022
שכבה ט' – יום ראשון, 12/06/2022
4. חלוקת הספרים לתלמידים לשנה"ל תשפ"ג תיערך במהלך חופשת הקיץ (תאריכים יעודכנו

באתר ביה"ס בהמשך).

5. הורים המעוניינים להשתתף בפרויקט בשנה"ל הבאה וטרם הסדירו את התשלום,

מתבקשים לבצע תשלום באופן מיידי במזכירות (ניתן להגיע או לצלצל).

6. בכל שאלה, הנכם מוזמנים לפנות לעפרה חן נגר, רכזת הפרויקט.

תודה על שיתוף הפעולה,
דינה אלסנר                         עפרה חן נגר
מנהלת בית הספר              רכזת הפרויקט