הגדרות כלליות כניסה למערכת

https://sites.google.com/a/meromgolan.tzafonet.org.il/adanew/home/hzmn/ywm-hmwgblwywt