הגדרות כלליות כניסה למערכת

למידה מרחוק

תלמידים יקרים, הלמידה מרחוק תתקיים בזום או בכיתה המקוונת על פי מערכת השעות.

תלמידים יקרים, הלמידה מרחוק תתקיים בזום או בכיתה המקוונת על פי מערכת השעות.