הגדרות כלליות כניסה למערכת
על פי הנחיות העירייה, ראיונות לכיתות ייחודיות לשנה"ל תשפ"א יתקיימו רק לאחר קבלת רשימות ממינהל החינוך, בהן כתובים התלמידים הנרשמים לביה"ס.
על כן, אנו נודיע לכם על המועדים החדשים של הראיונות לכיתת מופ"ת ולכיתת העתודה המדעית.