הגדרות כלליות כניסה למערכת

התמודדות עם נגיף הקורונה

                                                                                               

                                                                                       מכתב להורים -ללחוץ להורדת קובץ

ארבעת קופות החולים מפעילות מוקד טלפוני לתמיכה נפשית בנפגעי חרדה.

הגעה למוקד דרך המוקד הארצי הטלפוני של קופת החולים.

השירות ניתן לחברי כל קופות החולים..כשירות אחוד.

ידיעתכם.

בברכה לימים שקטים-

מוקדים טלפוניים של קופות החולים למענה נפגעי חרדה:

מספר הטלפון של מוקד קופת החולים מכבי הינו 3555* או לחילופין 1700-50-53-53.

מספר הטלפון של מוקד קופת החולים מאוחדת הינו 3833* או לחילופין 1-222-3833.

מספר הטלפון של מוקד קופת חולים כללית הינו 2700*. לחילופין ניתן להתקשר למספר 03-6333333.

מספר הטלפון של מוקד שרות הלקוחות של קופת חולים לאומית הוא 1-700-507-507.