הגדרות כלליות כניסה למערכת

מצגת לקראת המעבר לתיכון:

מצגת מעברים לקראת תשפב – חדש