הגדרות כלליות כניסה למערכת
המידע על למידה מרחוק בשעת חירום נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק בשעת חירום – מצב שבו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך כמה ימים עד כמה שבועות.
 
המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך היערכות מערכתית נרחבת כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק.

באתר הענן החינוכי- למידה מרחוק בחרום– מוצגים נהלים והנחיות לצורך היכרות מקדימה בנוגע לממשקים שייכנסו לפעולה ואת תחומי האחריות של בעלי התפקידים השונים בבית הספר.  כמו כן מוצעות לכם פעילויות לימודיות בקטלוג החינוכי.

היערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחירום הכרחית לאורך השנה.
 
בבית הספר המרחב הלימודי בחירום יתקיים במודול שבמשו"ב.

 מודול- הדרכה לתלמידים- לחצו כאן

כל שנה מתקיים תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום ארצי לפיכך, כל בית ספר מתבקש לרענן את היערכותו ללמידה מרחוק בשעת חירום ולתרגל באופן עצמאי תקשורת מקוונת ולמידה מרחוק באמצעות אמצעי התקשורת וסביבות המידע והלמידה בפורטל הבית ספרי. יש לבצע רפלקציה על תהליך ההיערכות והביצוע בפועל ולבצע שינויים בהתאם.

 

למידה מרחוק בשעת חירום

נהלים והנחיות ללמידה בשעת חירום