הגדרות כלליות כניסה למערכת

טופס בקשת הנחה -להורדה

הורים יקרים. בקרוב תתקיים ועדת מלגות בה דנים בבקשות הנחה מתשלומי בית הספר. הורים הזקוקים להנחה מתבקשים להגיש בהקדם את טופס ההנחה המופיע באתר כולל כל המסמכים הנלווים כפי שמפורט בטופס.

מסמכים נלווים-

**    3 תלושי שכר של כל אחד מבני הזוג.
**    אישור על גובה דמי מזונות, דמי אבטלה, אישור על גובה גימלה מביטוח לאומי.
**    אישור על מעמד לא עובד מביטוח לאומי.  

את הבקשה יש להגיש בהקדם במזכירות בית הספר.